لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1116801 مناسبتها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1116814 مناسبت ها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1117067 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1117105 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1127010 مصوبه- واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از سوي استانداري به شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1127053 مصوبه - افزايش سقف معاملات شهرداي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133569 مصوبه - گزارش تفريغ بودجه سال 92 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133583 مصوبه - توافق شهرداري با خانم حناساوها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133614 مصوبه - صدور مجوز جهت احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي گيلکي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133632 مصوبه - توافق شهرداري با خانم جلالي يکتا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135220 اخبار-پس از بازديد اعضاي شورا تأکيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135239 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135251 اخبار-معاون کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135267 اخبار-در بازديد از منطقه3 شهري براي حل مشکلات شهرک مينودر مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135279 اخبار-شوراي شهر با نگاه به رونق حوزه سرمايه گذاري و گردشگري شهر قزوين تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135338 اخبار-در جلسه كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور مديران فرهنگي شهرداري تأكيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135359 اخبار-بر اساس لايحه به تصويب رسيده در شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135372 اخبار-رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135408 اخبار-در راستاي حمايت و همراهي صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135426 اخبار-در ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين با فرماندهي سپاه صاحب الامر(عج) استان؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora