لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2088966 مصوبه توافق شهرداري با آقاي جليلوند 95/5/25 مصوبه 88 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089003 مصوبه- توافق شهرداري با آستان قدس رضوي 95/5/23 مصوبه 89 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089020 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089038 مصوبه - هزينه برگرداندن اتباع بيگانه 95/5/26 مصوبه 91 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2089075 مصوبه- تغيير عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به بهاء خدمات پاسخگويي 95/5/30 مصوبه 93 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2092639 اخبار-صبح امروز؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096402 مصوبه - فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096417 مصوبه -توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2096433 مصوبه- انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107776 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فتاحي 95/6/20 مصوبه 101 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107791 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2107810 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم يارکه سلخوري 95/6/20 مصوبه 103 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
211158 مصوبه - توافق با آقاي وثوقي جهان در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
211210 مصوبه - توافق با خانم زهرا خويني ها در بخش 1 قزوين جهت اجراي طرح گذر 16 متري طباخ حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2116566 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفي 95/7/3 مصوبه 109 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2116585 مصوبه - توافق شهرداري با خانم طوطي 95/7/3 مصوبه 110 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2117862 مصوبه - توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2122410 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان توکلي و حقيقت 95/7/6ئ مصوبه 115 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2126047 مصوبه- تشويق دانش آموزان پرسنل شهرداري 95/7/13 مصوبه 118 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132108 ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر با فرماندهي انتظامي استان قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132161 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از کانون پرورش فکري نوجوانان مرکز سعدي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132201 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از مرکز بهداشت شهيد بلنديان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132360 بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه در حال ساخت مهديه بزرگ قزوين 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2132401 بازديد اعضاي شوراي شهر از محل احداث پروژه سمي تريلر 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
215674 مصوبه - توافق با آقاي باغبانها در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215689 مصوبه - توافق با آقاي زماني در بخش 1 قزوين جهت اجراي تعريض گذر شرق حمام بلور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215703 مصوبه - توافق با آقاي ابراهيمي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح گذر دبير سياقي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215721 مصوبه - درخواست مدير كل برنامه و بودجه استانداري مبني بر مساعدت خيريه پيام آوران مهر و اميد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215737 مصوبه - اعمال كاهش نرخ تراكم جهت انبوه سازي 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
215759 مصوبه - توافق با آقاي مددي در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2163775 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2169621 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور دکتر عباسي معاون محترم حقوق بشر وزير دادگستري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2174585 مصوبه - احداث مجتمع آموزشي قرآن و معارف 95/8/4 مصوبه 120 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178794 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عسگري و همتي 95/8/11 مصوبه - 122 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178808 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي فرهاد عليان 95/8/11 مصوبه 123 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178838 مصوبه - توافق شهرداري با وراث مرحوم عزيز اله خالقي 95/8/11 مصوبه 124 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178868 مصوبه - تکميل پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) 95/8/11 مصوبه 125 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178905 مصوبه - واگذاري نهر متروکه در بخش 4 قزوين 95/8/11 مصوبه 126 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178921 مصوبه - اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 127 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2178943 مصوبه - اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 128 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora