لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
188385 مصوبه - افزايش سود بانك از 17 درصد به 26 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
188411 مصوبه - دريافت مبلغ مازاد تراكم و تعيين تكليف پلاكهايي كه از امتيازات همبادي برخوردارند 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1899884 اخبار-ازسوي دکتر معصومه ابتکار؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899918 مصوبه - تسريع در تکميل ساختمان زائر سراي راهيان نوردر خرمشهر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899936 مصوبه - قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899950 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي معصوم زاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899963 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي علي مهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899979 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان گروسي و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1899997 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حبيب قلعه ها و شرکا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900015 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ششپري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900053 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي درافشاني و پريسا پاکدامن 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1900481 مصوبه- تعيين نرخ بليط اتوبوس و ميني بوس در سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
191136 مصوبه - شركت شهرداري در بازار سهام فرا بورس جهت خريد سهام هوا شركت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1915278 مصوبه- طرحهاي ارائه شده در خصوص پروژه تقاطع غير همسطح امام رضا (ع) تا تقاطع دفاع مقدس 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915309 مصوبه - مسادعدت به شيرخوارگاه حليمه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915356 مصوبه - ارائه خدمات آموزشي فرهنگي اجتماعي و ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1915372 مصوبه- تعيين نرخ کرايه تاکسي و تاکسي بار و تاکسي تلفني سال 95 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
192602 مصوبه - توافق با آقاي شير محمديان زاده در بخش 4 قزوين جهت واقع شدن در طرح حريم كانال آبرساني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
192624 مصوبه - توافق با مالكين قطعه 77 كلي ملاصدرا به نمايندگي آقاي حيدري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
192643 مصوبه - توافق با خانم عمارلو در بخش 5 قزوين جهت اجري بند 20 كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
192662 مصوبه - توافق با آقاي اله كرم باجلان در بخش 53 اصلي جهت واقع شدن در طرح حريم آبرساني و فضاي سبز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1929402 مصوبه- تخفيف 50 درصد جرايم کميسيون ماده 100 براي ساختمانهاي خارج از محدوده مناطق منفصل شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929426 مصوبه- اصلاح بهاي خدمات پسماند خانگي اصناف - ساختماني و عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929456 مصوبه- توافق با ساکنين 4 واحد اپارتمان مسکوني در خ نواب جنوبي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1929497 مصوبه- مغايرت بندهاي مصوبات شورا از طرف فرمانداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora