لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا: معرفي اعضاي دوره دوم
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
75921 مصوبه - خريد يك قطعه زمين متعلق به شركت آب و فاضلاب در شهرك مينودر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
75935 مصوبه - پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ريال به پيمانكار مجري پلهاي روگذر تقاطع نادري و عمران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
75949 مصوبه - عقد قرارداد با شركت بلند سازندگان كاسپين در رابطه با اجراي پروژه بلوار خرمشهر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
75971 مصوبه - تعرفه طرح كارت پارك و پاركينگهاي عمومي 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
75985 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به خانم پروين رضايي كلج 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
76000 مصوبه - تملك زمين مزروعي به مساحت 64200 متر مربع جهت اجراي طرح پارك كوهستاني فدك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
762756 مصوبه - توافق با خانم نمازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
762787 مصوبه - تعرفه فروش قبور و خدمات عمومي سازمان آرامستانها 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
762802 مصوبه - تفاهم نامه مابين شهرداري با قرار گاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
762841 مصوبه - نامگذاري بوستان جديد الحداث مقابل استانداري به نام بوستان جانباز 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
76696 اخبار-تعطيلي مسكن مهر با دستگيري 500 افغاني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
768297 ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار با شوراياران در شهرداري منطقه 2 سالن قائم 93/2/15 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
768375 مصوبه - اجراي تفاهم نامه سپاه صاحب الامر (عج) در رابطه با بهره برداري از سوله هاي ورزشي صالحين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
768394 مصوبه - مشاركت شورا و شهرداري قزوين جهت تقدير از مقام شامخ معلم و معلمين برگزيده 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
772748 عكس- نشست مطبوعاتي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با رسانه ها 93/2/14 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
773937 عكس - نشست اعضاي شوراهاي ادواري 93/2/20 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
775716 عكس- سخنراني سخنگوي شوراي شهر آقاي صادقي نياركي در نماز جمعه قزوين 93/2/19 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
781308 عكس- بازديد اعضاي شوراي شهر از پارك علم و فن آوري 93/2/22 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792754 مصوبه - احداث بنا در زمين هاي قولنامه اي واقع در بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
792775 مصوبه - تعرفه شركتهاي مسافربري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora