لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2040600 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2040998 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور شوراياران محلي و صنفي 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2041044 بازديد رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين از پروژه نهضت شبانه آسفالت 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2041275 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2041322 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2041876 اخبار-به منظور درجريان قرار گرفتن از روند اجراي طرح صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2042961 مصوبه توافق شهرداري با آقاي محمد جعفر آقاجاني 95/4/12 مصوبه 54 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2042979 مصوبه- مساعدت به برخي از کارکنان شهرداري براي بيماريهاي صعب العلاج 95/4/12 مصوبه 58 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2043003 اخبار-همزمان با صبح امروز برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2044662 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2045062 اخبار-چگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2045281 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2046020 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2046312 اخبار-اشدري، رئيس مجمع بسيج جامعه زنان استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
204654 مصوبه - توافق با خانم اسدالهي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
204669 مصوبه - توافغق با وراث مرحوم رضايي جهت اجراي طرح راستگرد ااتصال بلوار شرق به كمربندي مرحوم ابوترابي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
204691 مصوبه - فروش 2 دستگاه ماشين آلات مربوط به سازمان حمل و نقل و ترافيك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
204723 مصوبهو - مساعدت به سپاه پاسداران جهت مجموعه فيلم مردان هور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2047453 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2047670 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2047827 اخبار-در جلسه عصر امروز پارلمان محلي قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2048371 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کردند: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049197 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي ورزشي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049482 اخبار-دکتر نخستين، عضو کميسيون بانوان و خانواده پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049505 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050814 اخبار-به منظور عيادت و دلجويي صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050906 مصوبه- توافق شهرداري با اداره کل راه و شهرسازي 95/4/19 مصوبه 59 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050923 مصوبه- جايگزيني تاکسي لوکس آريو به جاي تاکسي هاي فرسوده 95/4/19 مصوبه 62 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050983 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان و خانواده پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
205283 مبعث 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2053823 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين عابديني در جريان بازديد از نهضت شبانه آسفالت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2053852 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته بهزيستي برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054154 اخبار-يکي از مهمترين نتايج جلسه اخير کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054211 اخبار-عصر امروز صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054924 اخبار-دکتر نخستين، رييس کميسيون ساماندهي ملاقات هاي مردمي شوراي اسلامي شهر: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055877 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران پارلمان محلي قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055908 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055955 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2056139 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2058347 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2059651 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2059982 اخبار-چگيني، عضو شوراي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061065 مصوبه - اساسنامه حيات وحش باراجين 95/4/26 مصوبه 63 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061174 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061205 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora