لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2015795 مصوبه- توافق شهرداري با پروژه تالار شهر به نمايندگي آقاي حاجي 95/3/25 مصوبه 46 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015932 اخبار-دکتر نخستين، عضو هيأت رئيسه پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
202569 عكس- بازديد اعضا از سازمان اتوبوسراني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202666 مصوبه - توافق با وراث جانعلي ها جهت اجراي طرح خيابان كشي و تعريض كوچه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202683 مصوبه - دستور العمل نحوه صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202698 مصوبه - نحوه محاسبه هزينه هاي صدور مجوز پارامتر ريالي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202730 مصوبه - در خصوص پرداخت هزينه هاي خدمات جهت پرونده هاي شغلي سازمان ميادين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202746 مصوبه - توافق با آقاي شهسواري مبني بر تكلك در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض خيابان مجاهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202762 مصوبه - توافق با آقاي شهسواري مبني بر تملك در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض خبابان مجاهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202778 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202792 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي محمد بيگي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202925 مصوبه - توافق با آقاي ربانيها در بخش 4 بساتين به جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ كمربندي مرحوم ابوتراي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202940 مصوبه - توافق با وراث قدمخاني در بخش 2 قزوين به جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202955 مصوبه - توافق با آقاي مختارزاده در بخش 5 به جهت واقع شدن در طرح و گذر 12 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202972 مصوبه - تهاترو جابجايي 2 قطعه زمين در بخش 5 قزوين متعلق به آقاي پايروند و شهرداري منطقه 3 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2029778 اخبار-پارلمان محلي قزوين تصويب کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
202986 مصوبه - توافق با آقايان خدادادي در بخش 4 قزوين جهت طرح توسعه ترمينال مركزي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2030263 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2030724 مصوبه- تشويق مالکين و سرمايه گذاران به احياء پلاکهاي فرسوده 95/3/29 مصوبه 47 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2031041 اخبار-همزمان با دوم تيرماه؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2031070 مصوبه- افتتاحيه 4 پروژه مجموعه مديريت شهري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2031503 اخبار-عطايي، نماينده پارلمان محلي در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
203242 مصوبه - توافق با آقاي شريفي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري دبير سياقي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
203258 مصوبه - توافق با آقاي مؤمني در بخش 3 قزوين جهت اجراي تعريض گذر 16 متري دبير سياقي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
203273 مصوبه - توافق با آقاي خادمي در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2034425 بازديد از مينودر با حضور معاون استاندار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2034489 مصوبه- فروش قبور و خدمات سازمان آرامستانهاي شهرداري 95/4/1 مصوبه 49 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2034530 مصوبه- واگذاري اوليه نسبت به پرداخت ارزش کروم به زارعين ناحيه دانش 95/4/1 مصوبه 51 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2034549 مصوبه- رفع موانع توليد و رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 95/4/1 مصوبه 52 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2034831 اخبار-در جريان بازديد کميسيون فرهنگي از پروژه سرزمين رباتها تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2035152 اخبار-در کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين مطرح شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2036854 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2037347 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2037363 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تصويب و تأکيد قرارداد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
203753 مصوبه - توافق با تعاوني مسكن صنفي كارفرمايان به نمايندگي آقاي ابراهيمي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
203767 مصوبه - مصوبه - توافق و صلح حقوقي با آقاي قاسمي در بخش 5 قزوين جهت اجراي طرح 30 متري كوچه حكمت 68 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
203783 مصوبه - توافق با آقاي كريمي در بخش 5 جهت اجراي طرح بدنه بلوار شهيد مطهري به بلوار شرق ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
203798 مصوبه - توافق با وراث مرحوم طايفه شفيعي در بخش 4 بساتين به جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ كمربندي مري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
2038204 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تأکيد قرار داد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2038337 اخبار-بيانيه مجموعه مديريت شهري قزوين به مناسبت روز جهاني قدس شريف: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2038806 اخبار- حجت الاسلام والمسلمين عابديني در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2039412 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2040155 اخبار-زرآبادي نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2040202 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2040583 اخبار-محمدي، رئيس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora