لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
204669 مصوبه - توافغق با وراث مرحوم رضايي جهت اجراي طرح راستگرد ااتصال بلوار شرق به كمربندي مرحوم ابوترابي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
204691 مصوبه - فروش 2 دستگاه ماشين آلات مربوط به سازمان حمل و نقل و ترافيك 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
204723 مصوبهو - مساعدت به سپاه پاسداران جهت مجموعه فيلم مردان هور 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2047453 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2047670 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2047827 اخبار-در جلسه عصر امروز پارلمان محلي قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2048371 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کردند: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049197 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي ورزشي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049482 اخبار-دکتر نخستين، عضو کميسيون بانوان و خانواده پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2049505 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050814 اخبار-به منظور عيادت و دلجويي صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050906 مصوبه- توافق شهرداري با اداره کل راه و شهرسازي 95/4/19 مصوبه 59 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050923 مصوبه- جايگزيني تاکسي لوکس آريو به جاي تاکسي هاي فرسوده 95/4/19 مصوبه 62 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2050983 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان و خانواده پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
205283 مبعث 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2053823 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين عابديني در جريان بازديد از نهضت شبانه آسفالت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2053852 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته بهزيستي برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054154 اخبار-يکي از مهمترين نتايج جلسه اخير کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054211 اخبار-عصر امروز صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2054924 اخبار-دکتر نخستين، رييس کميسيون ساماندهي ملاقات هاي مردمي شوراي اسلامي شهر: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055877 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران پارلمان محلي قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055908 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2055955 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2056139 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2058347 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2059651 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2059982 اخبار-چگيني، عضو شوراي شهر و سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061065 مصوبه - اساسنامه حيات وحش باراجين 95/4/26 مصوبه 63 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061174 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061205 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061224 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061382 اخبار-در پيامي مشترک اعلام شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061397 اخبار-عطايي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061428 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون سلامت و خدمات شهري تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2061444 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2062405 اخبار-صادقي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2063150 اخبار-در جلسه صبح امروز شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064577 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064748 مصوبه- توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/4/29 مصوبه 64 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064771 مصوبه- عملکرد مالي شهرداري سال 1393 95/5/2 مصوبه 66 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064794 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري و حمايت از حيات وحش 95/5/2 مصوبه 67 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2064827 مصوبه- فروش ميزان 1177 متر مربع مازاد خط پروژه به موسسه آموزش عالي دهخدا 95/5/2 مصوبه 68 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2065125 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2065184 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2066017 اخبار-بعدازظهر ديروز، يازدهم مردادماه صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2066364 اخبار-روشناسي، معاون اجرايي شوراي عالي استانها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2066473 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068616 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068650 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068838 مصوبه- توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/5/14 مصوبه 70 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora