لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1930570 اخبار-توسط نايب رئيس پارلمان محلي قزوين صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1930704 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1932402 هيات رئيسه دوره چهارم 5 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1933027 اخبار-در پارلمان محلي قزوين به مناسبت روز معلم تصويب و تصميم‌گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1933965 مصوبه ساختمان در حال ساخت شورا و شهرداري قزوين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1936306 اخبار-پارلمان محلي قزوين دو لايحه دوفوريتي را تصويب کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1937023 با حضور رئيس و اعضاي پارلمان محلي و مديران شهري قزوين صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1937038 اخبار-نماينده ولي‌فقيه در استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1938785 اخبار-رئيس پارلمان محلي قزوين در آئين نماز جمعه اين هفته تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1939337 اخبار-در نشست مشترک شوراي شهر و شهرداري قزوين تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1940276 اخبار-دکتر نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1941024 اخبار-رييس شوراي اسلامي شهر قزوين در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1941059 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942346 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942366 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942418 اخبار-حبيبي، معاون عمراني استاندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942624 اخبار-زرآبادي، نماينده مردم قزوين در خانه ملت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942640 اخبار-محمدي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942698 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942800 مصوبه - ارائه تسهيلات تشويقي براي بدهکاران عوارض نوسازي 95/1/30 مصويه 11 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942814 مصوبه - تصويب هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد 95/1/30 مصوبه 12 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942846 مصوبه- پرداخت هديه به معلمين نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش 95/1/31 مصوبه 14 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1942866 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943180 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943503 مصوبه -اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1943620 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944708 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944773 اخبار-رحماني، نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944824 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944846 اخبار-نماينده منتخب مردم بويين‌زهرا در مجلس: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1944886 اخبار-محمدي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در خانه ملت خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946432 مصوبه- توافق شهرداري با خانم فيشاني و شرکاء 95/2/7 مصوبه 15 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946457 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عبدالهي و چگيني 95/2/7 مصوبه 16 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946498 مصوبه- فروش انشعاب آب واحدهاي مسکوني و غير مسکوني به منظور اصلاح شبکه آب 95/2/7 مصوبه 18 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946523 مصوبه- توافق شهرداري با خانم پور زرشکي 95/2/7 مصوبه 17 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1946861 اخبار-زرآبادي، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1948429 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1949961 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950025 اخبار-در ديدار فرماندهي لشگر 16 زرهي با پارلمان محلي قزوين مطرح شد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950397 اخبار-رحيمي، معاون سياسي و امنيتي استاندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950414 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950500 اخبار-مدير کل آموزش و پرورش استان قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1950525 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1951604 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شورها از سوي شهردار رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1953175 اخبار-پارلمان محلي قزوين تصويت کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
195544 عكس- بازديد از سازمان پسماند 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1956561 مصوبه- مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1956587 مصوبه- افزايش نرخ فروش تراکم ساختماني 95/2/11 مصوبه 21 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
196015 رمضان 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
196030 امام راحل 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora