لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1848109 اخبار-در پيامي مشترک؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848254 اخبار-در پي برگزاري انتخابات هيأت رئيسه کميسيون فرهنگي پارلمان محلي؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848296 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848309 مصوبه- حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع اشجار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848318 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848339 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعبانيان و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848354 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848374 اخبار-همزمان با برگزاري انتخابات هيأت رئيسه کميسيون؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848454 اخبار-همزمان با 26 بهمن ماه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1848723 اخبار-رئيس پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849607 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849659 اخبار-در جلسه بررسي بودجه سال 95 شهرداري قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1849672 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي کلانشهرتبريز: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853742 مصوبه- درخواست هيئت مديره تعاوني مسکن نازنخ از شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853759 اخبار-با هدف اطلاع از آخرين وضعيت پروژه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1853817 مصوبه- واگذاري سايت محمدآباد به شرکت پردازش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1854741 اخبار-حکمت الله داودي اعلام کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1854770 اخبار-رئيس شوراي استان و عضو شوراي اسلامي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1855511 اخبار-دکتر مريم نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1855546 اخبار-در بيانيه اي اعلام شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1857540 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1857553 اخبار-محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
185854 مصوبه - نرخ فروش تراكم سال 91 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185882 مصوبه - افزايش جايزه خوشحسابي به مؤديان شهرداري از 18 درصد به 22 درصد 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185907 مصوبه - توافق با آقاي جليله وند در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعرض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185924 مصوبه - فروش نهر متروكه در خيابان توحيد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185940 مصوبه- توافق با آقاي اسماعيل پور در بخش 4 قزوين جهت تعريض خيابان راه آهن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185961 مصوبه - توافق با آقاي كشاورز در بخش 5 قزوين جهت واقع شدن در طرح پارك و فضاي سبز بوستان باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185976 مصوبه - مساعدت به هيات دوچرخه سواري جهت برگزاري تورنمنت بين المللي جوانان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
185995 مصوبه - فروش باقي مانده 3 پلاك ثبتي كه در طرح تعريض قرار گرفته از طريق مزايده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1860865 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1860928 اخبار-از سوي رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين صادر شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
186239 عكس- پارك بانوان 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1862507 اخبار-در جريان بررسي بودجه 95 تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1862703 اخبار-در جلسه بررسي بودجه پارلمان محلي قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1862727 اخبار-رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1862744 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
186280 عكس جلسه شورا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186747 اخبار_استاندار قزوين: 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
186782 اخبار_سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1873076 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1875083 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1875301 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1876977 مصوبه- اعتراض به تغيير کاربري از فضاي سبز به مسکوني توسط شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877007 مصوبه- توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877038 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1877124 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1879275 اخبار-فرماندار قزوين در جلسه پارلمان محلي با حضور شوراياران: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1879365 اخبار-رئيس پارلمان محلي در جلسه شورا با حضور فرماندار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1879578 اخبار-نصرتي، شهردار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora