لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1712952 اخبار-پارلمان محلي قزوين ضمن محکوميت اتفاقات اخير سرزمين وحي و حادثه غم بار منا: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1713083 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبر داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1713100 اخبار- 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1713214 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721221 مصوبه - تفاهم نامه شهرداري با قرارگاه سازندگي خاتم الاوصياء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721237 مصوبه- روند اجرايي بلوار شرق ملاصدرا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721283 مصوبه - دريافت هزينه کميسيون از ناوگان رانندگان درون شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721475 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تأکيد و بحث و بررسي قرار داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721488 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1724812 اخبار-نايب رئيس اتاق اصناف استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1724833 اخبار-رئيس سازمان نظام پزشکي استان قزوين مطرح کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1724860 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725658 اخبار-با تشکيل مثلث همدلي و همزباني شوراي اسلامي شهر، شهرداري و ميراث فرهنگي؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725692 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725732 اخبار-رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725745 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725942 اخبار-رئيس کميسيون ملاقات هاي مردمي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725960 اخبار-توسعه شهر با حفظ آثار تاريخي آن ارتباط مستقيم دارد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726009 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726027 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726070 اخبار-شهردار قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726087 اخبار-مدير کل ميراث فرهنگي و صنايع دستي در جلسه شوراي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726106 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1727104 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1727119 اخبار-با هدف پاسداشت زحمات قهرمانان و نام آوران صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1727136 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در آئين پل نخبگان: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1730804 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1730831 اخبار-به مناسبت فرا رسيدن 26 مهر ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1730854 اخبار-جواد زينعلي، شورايار چوبيندر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1731374 مصوبه - قراراد شهرداري قزوين با قرار گاه خاتم الاوصياء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1731585 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تصويب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1734830 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1734844 اخبار-رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين تشريح کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1734860 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1735604 مصوبه - مصوبه شورا در رابطه با سازمان آرامستانها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1735623 مصوبه - پرداخت هزينه معتادين به کمپ هاي بخش خصوصي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1735638 مصوبه - تعيين هزينه جريمه حذف پارکينگ ( جک بالابر) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1736024 اخبار-قاسمي، شورايار ناحيه شهيد بابايي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1736042 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1736058 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1738275 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تصويب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1739849 اخبار-در کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1741569 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خاطرنشان کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1742302 اخبار-در کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1742315 اخبار-احمدي، شوريار ناحيه مينودر و کوثر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1744279 مصوبه - پروژه 26 هکتاري بوستان باراجين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1744295 مصوبه - نوسازي املاک مسکوني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1744317 مصوبه- الزام مالکين و متقاضيان پروانه ساختماني به تهيه طرح نماي معماري اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1745111 اخبار-پيشرفت شهر با کناره گيري از گرايشهاي سياسي رقم مي خورد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1745170 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora