لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1995616 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1995955 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1997368 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي خواستارشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1999164 اخبار-در جلسه کميسيون شوراياري تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2000244 ديدار با رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2000431 اخبار-احد چگيني، رئيس شوراي استان در مراسم استقبال از سيامک مرندي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2000488 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استان ها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2001484 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2001559 اخبار-درجلسه شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2001685 اخبار-در راستاي تحقق سياست‌هاي پارلمان محلي صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003291 اخبار-چگيني، رئيس کميسيون املاک شوراي شهر خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003408 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري 95/3/18 مصوبه 37 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003429 مصوبه - مساعدت به پرسنل شهرداري و در خصوص بيماري هاي صعب العلاج 95/3/18 مصوبه 38 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003448 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حبيبي 95/3/18 مصوبه 40 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2003875 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2004875 اخبار-در بازديد کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي از معاونت شهرسازي تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2007406 مصوبه- اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2007430 مصوبه- توافق شهرداري با کميته امداد امام خميني (ره) 95/3/22 مصوبه 44 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2007457 مصوبه- تاسيس سازمان توسعه گردشگري شهرداري 95/3/22 مصوبه- 45 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2007868 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2007910 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها مطرح کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010115 بازديد اعضاي شوراي شهر از هادي آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010154 ديدار مردمي اعضاي شوراي شهر از مسجد الغدير 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010288 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010463 معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول) 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010532 اخبار-در نشست مشترک پارلمان محلي با باغداران تعاوني جمال آباد مورد تأکيد قرار قرار گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010550 معرفي اعضاي دوره دوم 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2010618 اخبار-با رأي اعضاي پارلمان محلي قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2015596 اخبار-در جريان بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از منطقه تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2015715 عکس آقاي فصيحي 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye