لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1078876 اخبار-همزمان با اولين روز از گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1078888 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر در بين نمازگزاران تشريح کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1090728 نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خاطرنشان کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1090748 اخبار-حکمت اله داودي رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1090791 فرج اله فصيحي رامندي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1090809 محمدرضا صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092054 اخبار-در گفت و گو با رئيس شوراي شهر قزوين مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092112 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين حسيني نماينده مردم قزوين در خانه ملت: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092159 اخبار-همزمان با اولين روز از گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092208 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092299 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092324 اخبار-داود محمدي، نماينده مردم قزوين در خانه ملت: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092378 اخبار-حسيني، نماينده مردم قزوين در خانه ملت: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092409 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين در نشست با نمايندگان مجلس: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092503 اخبار-شهردار قزوين خاطرنشان کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092525 اخبار-حجت الاسلام والمسلمين عابديني مطرح کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092542 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092558 اخبار-مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092575 اخبار-مدير کل نهاد کتابخانه هاي استان قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1092622 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora