لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2068865 مصوبه - واگذاري و تحويل يک دستگاه ويندرو ترنر و يک دستگاه پرس ريجکت زباله 95/5/15 مصوبه 71 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068916 مصوبه- اجراي طرح تفکيک زباله از مبدا 95/5/15 مصوبه 72 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068933 مصوبه- پروژه احداث فرهنگسراي سنجيده 95/5/12 مصوبه73 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2068951 مصوبه- تامين هزينه هاي بازسازي و نگهداري سوئيتهاي بوستان باراجين 95/5/12 مصوبه 74 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2069330 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2069375 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2069393 اخبار-عطايي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071214 بازديد- بازديد اعضاي شوراي شهر از هفته نامه تابان به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071272 بازديد- برنلمه بازديد اعضاي شوراي شهر از روزنامه همشهري 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071322 بازديد اعضاي شوراي شهر از هفته نامه پيام شهر به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071360 بازديد اعضاي شوراي شهر از خبرگزاري ايرنا به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071407 بازديد اعضاي شوراي شهر از خبرگزاري برنا به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071557 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در آئين نکوداشت روزخبرنگار: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2071569 بازديد اعضاي شوراي شهر از هفته نامه افق به مناسبت روز خبرنگار 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2072801 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2073109 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2074323 اخبار-همزمان با 17 مردادماه صورت گرفت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2074406 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2074421 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2074491 اخبار-علي فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora