لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2035152 اخبار-در کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2036854 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2037347 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2037363 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تصويب و تأکيد قرارداد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
203753 مصوبه - توافق با تعاوني مسكن صنفي كارفرمايان به نمايندگي آقاي ابراهيمي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203767 مصوبه - مصوبه - توافق و صلح حقوقي با آقاي قاسمي در بخش 5 قزوين جهت اجراي طرح 30 متري كوچه حكمت 68 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203783 مصوبه - توافق با آقاي كريمي در بخش 5 جهت اجراي طرح بدنه بلوار شهيد مطهري به بلوار شرق ملاصدرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203798 مصوبه - توافق با وراث مرحوم طايفه شفيعي در بخش 4 بساتين به جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ كمربندي مري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2038204 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تأکيد قرار داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2038337 اخبار-بيانيه مجموعه مديريت شهري قزوين به مناسبت روز جهاني قدس شريف: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2038806 اخبار- حجت الاسلام والمسلمين عابديني در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2039412 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040155 اخبار-زرآبادي نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040202 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040583 اخبار-محمدي، رئيس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040600 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040998 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور شوراياران محلي و صنفي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041044 بازديد رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين از پروژه نهضت شبانه آسفالت 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041275 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين در نطق پيش از دستور: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041322 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora