لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1967427 اخبار-به بهانه گراميداشت نهم ارديبهشت ماه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1967477 اخبار-به پاس ارج نهادن به جايگاه شوراها صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1970833 اخبار-همزمان با آخرين روز فعاليت نمايشگاه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1970898 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1970976 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين مطرح کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972094 اخبار-فصيحي رامندي در آئين افتتاح بوستان آفتاب ناصرآباد تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972126 اخبار-در جلسه مشترک کميسيون فرهنگي شورا با دادستان قزوين تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972144 اخبار-به همت کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين رخ داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972174 اخبار-عباس ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972187 اخبار-پارلمان محلي قزوين خواستارشد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973240 مصوبه- اعطاي هديه خوش حسابي به موديان شهرداري 95/2/20 مصوبه 26 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973284 بازديد اعضاي شوراي شهر از زمين فوتبال چوبيندر و پارک بانوان مينودر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973495 اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974658 اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974758 اخبار-غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974785 اخبار-روئساي کميسيونهاي فرهنگي، پيگيري و بانوان تأکيد کرده و خبردادند: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986057 مصوبه- ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب 95/2/21 مصوبه 27 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986266 اخبار-شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين صادر کردند؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986545 اخبار-همزمان با هشتم خردادماه صورت گرفت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1987535 اخبار-در جلسه شوراي شهر و با حضور شهردار و مديران شهري صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora