لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1962774 اخبار-نماينده شوراي اسلامي شهر در سازمان باغستانها تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964144 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964163 آرشيو مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1964184 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ابراهيم باجلوند و خانم گل جبين باجلان 95/2/18 مصوبه 23 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964199 مصوبه- فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964236 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس مجلس محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964272 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در مسجد چهارده معصوم(ع): 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964321 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964347 اخبار-همزمان با هفته شوراها رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964573 ديدار اعضاي شوراي شهر با آيت ا... باريک بين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964704 غبارروبي مزار شهدا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964768 آرشيو اهم مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1964804 اخبار-در ديدار مديرعامل کانون معلولين توانا با پارلمان محلي تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966451 افتتاحيه پروژه هاي شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966496 جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966566 جلسه اعضاي شوراي شهر با نمايندگان ادواري شورا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966656 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد سياهپوش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966700 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد داودي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966763 نشست خبري رييس و سخنگوي شورا اسلامي شهر با اصحاب رسانه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966967 مصوبه - گزارش حسابرسي سازمان زيبا سازي 95/2/20 مصوبه 25 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora