لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1823268 اخبار-فاطمه اشدري در لايحه بودجه سال 95 شهرداري خواستار شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1823548 اخبار-فرج الله فصيحي رامندي تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1824546 اخبار-محمدرضا صديقي خبر داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1829757 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1830292 مصوبه - توافق شهرداي با آقاي محمدزاده 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1833518 اخبار-در پارلمان محلي قزوين انجام شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1833537 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1835541 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1836613 اخبار-صلح جو در مراسم تقدير از پاکبانان شهرداري قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1837267 اخبار-صادقي نيارکي در مراسم تقدير از پاکبان هاي شهرداري قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1837461 اخبار-فرج الله فصيحي رامندي همزمان با نکوداشت ايام الله دهه فجر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839805 مصوبه- توافق شهرداري با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839858 مصوبه-توافق شهرداري با آقاي صمدي مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839878 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839904 مصوبه- فروش شارع متارکه به خانم معصومه حماميها 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1839929 مصوبه- مساعدت شهرداري به فرمانداري در خصوص پرداخت هزينهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1840035 اخبار-همزمان با اولين روز از برپايي نمايشگاه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1840102 اخبار-در بازديد کميسيون فرهنگي از پروژه هاي عمراني تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1842062 اخبار-فرج الله فصيحي رامندي، آزاده ميهن اسلامي ايران تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1842093 اخبار-مجموعه مديريت شهري قزوين در برگزاري انتخابات مشارکت مي کند؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora