لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1801172 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1801287 اخبار-صلح جو، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1803717 اخبار-در اولين جلسه بررسي بودجه عنوان شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1803753 اخبار- 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1805198 اخبار-پارلمان محلي قزوين از سياستهاي اعلامي خود در تدوين لايحه بودجه سال 95 مي گويد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1805297 اخبار-در انتخابات هيأت رئيسه شوراي عالي استانها؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1806684 اخبار-با همکاري و مشارکت مجموعه مديريت شهري قزوين؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1807685 اخبار-رياست پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
180780 مصوبه- عوارض مازاد بر تراكم واحدهاي مسكوني-اداري-صنعتي-تجاري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1809018 اخبار-شوراياران ناحيه ناصرآباد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809031 تشويق خيرين براي شرکت در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809060 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809086 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1809204 اخبار-همزمان با 26 دي ماه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810564 اخبار-عضو شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810593 اخبار-مدير حوزه علميه قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1810621 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر در ديدار با مدير حوزه علميه قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812101 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1812149 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1813379 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora