لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1763373 اخبار-سخنگوي شوراي عالي استانها خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1764238 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1766783 مصوبه - نامه حجت الاسلام و المسلمين آقاي حسيني نماينده مردم استان در مجلس در خصوص آسفالت قزوين - ند 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1766797 مصوبه- حقوق مکتسبه مالکين ساختمانها در نواحي منفصل شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1766805 اخبار-چگيني، رئيس شوراي استان برنامه هاي اين نهاد را تشريح کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1767059 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1768314 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي _ ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1768334 اخبار-فرج الله فصيحي رامندي با اشاره به تشييع دومين شهيد مدافع حرم: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1769686 اخبار-رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1770740 اخبار-پارلمان محلي قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1772653 اخبار-در پارلمان محلي قزوين مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1772672 اخبار-رياست پارلمان محلي قزوين به مناسبت روز جهاني معلولين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1773802 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1773992 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1776230 ليست اعضاي دوره چهارم 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1777151 اخبار-فصيحي رامندي، رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1777299 اخبار- 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1777368 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين در جريان مانور زمستاني شهرداري خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1778249 اخبار-پارلمان محلي قزوين تصويب تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1778264 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر در نطق پيش از دستور: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora