لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
154328 اخبار-رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
158452 عكس-ديدار مردمي در مسجد المهدي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1632211 مصوبه - صدور مجوز براي اراضي قولنامه اي در محدوده شهري اسماعيل آباد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632230 مصوبه- اهداء امتياز به خانواده شهداء تا سقف 200 متر مربع تراکم رايگان 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632247 مصوبه توافق شهرداري با آقايان چگيني ، خمسه پور، ايزديان،حاجي سيد جوادي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632260 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي رمضاني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1632297 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي يوسفلي و شرکاء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1634224 اخبار-تبادل اطلاعات و تجربيات شهرهاي قزوين و تبريز 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635124 اخبار-در راستاي تعامل و همکاري بيشتر صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635154 اخبار-اتحاد و همدلي خوبي بين مجموعه شوراي اسلامي شهر قزوين شکل گرفته است 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635188 اخبار-انصاري رئيس کل دادگستري استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1635219 اخبار-مدير کل بازرسي استان در صحن شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1636852 اخبار-در پيامي مشترک از سوي رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين اعلام شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1640299 اخبار-رئيس کميسيون املاک شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1640313 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1640348 اخبار-در کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647264 اخبار-نماينده شوراي اسلامي شهر قزوين در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647277 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قروين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647536 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1647555 اخبار-شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora