لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1172604 اخبار-در جلسه هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين مورد بررسي قرار گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1173254 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1173806 اخبار-فاطمه اشدري عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1174066 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1174467 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1174751 اخبار-در کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي تصميم گيري شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
118938 مصوبه- فروش دستگاه 60 تني آسفالت متعلق به كارخانه آسفالت- بدليل مستهلك بودن 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
118953 مصوبه - انتخاب شركت بيمه كار آفرين از طريق مناقصه محدود در خصوص پرداخت 50 درصد از حق بيمه گروهي مازي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
118969 مصوبه - نظام مند نمودن هزينه كرد اعتبار مواد 16و17 از بودجه سالانه شهرداري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
118985 مصوبه - انتخاب آقاي عباس ظاهري و خانم اشدري جهت عضويت شوراي مركز آموزش علمي و كاربدي شهرداري قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora