لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
895054 ارشاد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842848 اخبار_خانه شهيد بابايي در قزوين، موزه مي‌شود 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842862 اخبار-رئيس کميسيون برنامه و بودجه: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842882 اخبار_فرماندار قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
843017 اخبار_شاهرخي، فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان در ديدار با اعضاي شوراي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903074 مصوبه- توافق با معارضين اراضي بادمستان موسوم به داود آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903092 مصوبه- توافق با آقاي باقري و شرکاء در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903134 مصوبه - واگذاري باقيمانده ملکي شهرداري واقع در بلوار خرمشهر متعلق به آقاي ارجمند فر و خانم شه روش 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903166 مصوبه- واگذاري شارع متروکه متعلق به شهرداري در خيابان تهران قديم کوچه پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
902474 اخبار_رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
902423 اخبار_در چهل و سومين جلسه شوراي شهر؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905371 اخبار_عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
902454 اخبار_در جلسه علني چهل و سوم شوراي اسلامي شهر قزوين رخ داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903968 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905393 اخبار_رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903954 اخبار_اشدري، نائب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905496 اخبار_غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
907202 مصوبه - توافق با آقاي سلخوري در جهت اجراي پروژه بازگشايي مسير خيابان 30 متري نگارستان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908213 اخبار_چگيني، رئيس كميسيون املاك و توافقات شوراي شهر قزوين تأكيد كرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908864 اخبار_داودي، رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora