لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
202792 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي محمد بيگي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
202925 مصوبه - توافق با آقاي ربانيها در بخش 4 بساتين به جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ كمربندي مرحوم ابوتراي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
202940 مصوبه - توافق با وراث قدمخاني در بخش 2 قزوين به جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
202955 مصوبه - توافق با آقاي مختارزاده در بخش 5 به جهت واقع شدن در طرح و گذر 12 متري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
202972 مصوبه - تهاترو جابجايي 2 قطعه زمين در بخش 5 قزوين متعلق به آقاي پايروند و شهرداري منطقه 3 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2029778 اخبار-پارلمان محلي قزوين تصويب کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
202986 مصوبه - توافق با آقايان خدادادي در بخش 4 قزوين جهت طرح توسعه ترمينال مركزي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2030263 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2030724 مصوبه- تشويق مالکين و سرمايه گذاران به احياء پلاکهاي فرسوده 95/3/29 مصوبه 47 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2031041 اخبار-همزمان با دوم تيرماه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2031070 مصوبه- افتتاحيه 4 پروژه مجموعه مديريت شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2031503 اخبار-عطايي، نماينده پارلمان محلي در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
203242 مصوبه - توافق با آقاي شريفي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري دبير سياقي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203258 مصوبه - توافق با آقاي مؤمني در بخش 3 قزوين جهت اجراي تعريض گذر 16 متري دبير سياقي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203273 مصوبه - توافق با آقاي خادمي در بخش 2 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2034425 بازديد از مينودر با حضور معاون استاندار 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2034489 مصوبه- فروش قبور و خدمات سازمان آرامستانهاي شهرداري 95/4/1 مصوبه 49 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2034530 مصوبه- واگذاري اوليه نسبت به پرداخت ارزش کروم به زارعين ناحيه دانش 95/4/1 مصوبه 51 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2034549 مصوبه- رفع موانع توليد و رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 95/4/1 مصوبه 52 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2034831 اخبار-در جريان بازديد کميسيون فرهنگي از پروژه سرزمين رباتها تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2035152 اخبار-در کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين مطرح شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2036854 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2037347 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2037363 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تصويب و تأکيد قرارداد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
203753 مصوبه - توافق با تعاوني مسكن صنفي كارفرمايان به نمايندگي آقاي ابراهيمي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203767 مصوبه - مصوبه - توافق و صلح حقوقي با آقاي قاسمي در بخش 5 قزوين جهت اجراي طرح 30 متري كوچه حكمت 68 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203783 مصوبه - توافق با آقاي كريمي در بخش 5 جهت اجراي طرح بدنه بلوار شهيد مطهري به بلوار شرق ملاصدرا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
203798 مصوبه - توافق با وراث مرحوم طايفه شفيعي در بخش 4 بساتين به جهت واقع شدن در طرح رمپ و لوپ كمربندي مري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
2038204 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تأکيد قرار داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2038337 اخبار-بيانيه مجموعه مديريت شهري قزوين به مناسبت روز جهاني قدس شريف: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2038806 اخبار- حجت الاسلام والمسلمين عابديني در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2039412 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040155 اخبار-زرآبادي نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040202 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040583 اخبار-محمدي، رئيس کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040600 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2040998 جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور شوراياران محلي و صنفي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041044 بازديد رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين از پروژه نهضت شبانه آسفالت 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041275 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين در نطق پيش از دستور: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041322 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2041876 اخبار-به منظور درجريان قرار گرفتن از روند اجراي طرح صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2042961 مصوبه توافق شهرداري با آقاي محمد جعفر آقاجاني 95/4/12 مصوبه 54 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2042979 مصوبه- مساعدت به برخي از کارکنان شهرداري براي بيماريهاي صعب العلاج 95/4/12 مصوبه 58 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2043003 اخبار-همزمان با صبح امروز برگزارشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
2044662 اخبار-فرخزاد، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2045062 اخبار-چگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2045281 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2046020 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2046312 اخبار-اشدري، رئيس مجمع بسيج جامعه زنان استان قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
204654 مصوبه - توافق با خانم اسدالهي در بخش 3 قزوين جهت اجراي طرح تعريض گذر 16 متري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora