لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1962774 اخبار-نماينده شوراي اسلامي شهر در سازمان باغستانها تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964144 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964163 آرشيو مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1964184 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ابراهيم باجلوند و خانم گل جبين باجلان 95/2/18 مصوبه 23 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964199 مصوبه- فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964236 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس مجلس محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964272 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در مسجد چهارده معصوم(ع): 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964321 اخبار-همزمان با گراميداشت هفته شوراها صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964347 اخبار-همزمان با هفته شوراها رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964573 ديدار اعضاي شوراي شهر با آيت ا... باريک بين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964704 غبارروبي مزار شهدا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1964768 آرشيو اهم مصوبات 6 سال قبل 6 سال قبل -- orumiye
1964804 اخبار-در ديدار مديرعامل کانون معلولين توانا با پارلمان محلي تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966451 افتتاحيه پروژه هاي شهرداري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966496 جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966566 جلسه اعضاي شوراي شهر با نمايندگان ادواري شورا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966656 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد سياهپوش 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966700 ديدار اعضاي شوراي شهر با خانواده شهيد داودي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966763 نشست خبري رييس و سخنگوي شورا اسلامي شهر با اصحاب رسانه 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1966967 مصوبه - گزارش حسابرسي سازمان زيبا سازي 95/2/20 مصوبه 25 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1967427 اخبار-به بهانه گراميداشت نهم ارديبهشت ماه؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1967477 اخبار-به پاس ارج نهادن به جايگاه شوراها صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1970833 اخبار-همزمان با آخرين روز فعاليت نمايشگاه صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1970898 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1970976 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس پارلمان محلي قزوين مطرح کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972094 اخبار-فصيحي رامندي در آئين افتتاح بوستان آفتاب ناصرآباد تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972126 اخبار-در جلسه مشترک کميسيون فرهنگي شورا با دادستان قزوين تأکيدشد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972144 اخبار-به همت کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين رخ داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972174 اخبار-عباس ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1972187 اخبار-پارلمان محلي قزوين خواستارشد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973240 مصوبه- اعطاي هديه خوش حسابي به موديان شهرداري 95/2/20 مصوبه 26 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973284 بازديد اعضاي شوراي شهر از زمين فوتبال چوبيندر و پارک بانوان مينودر 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1973495 اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974658 اخبار-در کميسيون شوراياري پارلمان محلي رخ داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974758 اخبار-غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1974785 اخبار-روئساي کميسيونهاي فرهنگي، پيگيري و بانوان تأکيد کرده و خبردادند: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986057 مصوبه- ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب 95/2/21 مصوبه 27 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986266 اخبار-شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين صادر کردند؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1986545 اخبار-همزمان با هشتم خردادماه صورت گرفت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1987535 اخبار-در جلسه شوراي شهر و با حضور شهردار و مديران شهري صورت گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1989712 اخبار-در جلسه پارلمان محلي تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1989792 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1989825 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1989856 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان و خانواده شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1989940 اخبار-صادقي نيارکي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1990105 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1990138 اخبار-احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1991058 اخبار-نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1991086 اخبار-فصيحي‎رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1991138 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora