لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1738275 اخبار-در پارلمان محلي قزوين تصويب شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1739849 اخبار-در کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين تصميم گيري شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1741569 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خاطرنشان کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1742302 اخبار-در کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1742315 اخبار-احمدي، شوريار ناحيه مينودر و کوثر: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1744279 مصوبه - پروژه 26 هکتاري بوستان باراجين 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1744295 مصوبه - نوسازي املاک مسکوني 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1744317 مصوبه- الزام مالکين و متقاضيان پروانه ساختماني به تهيه طرح نماي معماري اسلامي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1745111 اخبار-پيشرفت شهر با کناره گيري از گرايشهاي سياسي رقم مي خورد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1745170 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
174526 عكس - بازديد از 137 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
174576 عكس - سخنراني رئيس شورا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
174629 عكس همايش شورا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1747670 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1747688 اخبار-در جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
174780 اخبار_احياي خط نستعليق با برگزاري دوسالانه‌ي خوشنويسي در قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
174801 اخبار_امام جمعه قزوين: 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
1748567 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1748598 اخبار-فصيحي رامندي در نشست با فرمانده نيروي انتظامي استان: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
174863 اخبار_شوراهاي اسلامي در خدمت مردم و رشد و توسعه‌ي شهر و روستاها هستد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora