لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1712952 اخبار-پارلمان محلي قزوين ضمن محکوميت اتفاقات اخير سرزمين وحي و حادثه غم بار منا: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1713083 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبر داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1713100 اخبار- 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1713214 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721221 مصوبه - تفاهم نامه شهرداري با قرارگاه سازندگي خاتم الاوصياء 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721237 مصوبه- روند اجرايي بلوار شرق ملاصدرا 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721283 مصوبه - دريافت هزينه کميسيون از ناوگان رانندگان درون شهري 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721475 اخبار-پارلمان محلي قزوين مورد تأکيد و بحث و بررسي قرار داد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1721488 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1724812 اخبار-نايب رئيس اتاق اصناف استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1724833 اخبار-رئيس سازمان نظام پزشکي استان قزوين مطرح کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1724860 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725658 اخبار-با تشکيل مثلث همدلي و همزباني شوراي اسلامي شهر، شهرداري و ميراث فرهنگي؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725692 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725732 اخبار-رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725745 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725942 اخبار-رئيس کميسيون ملاقات هاي مردمي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1725960 اخبار-توسعه شهر با حفظ آثار تاريخي آن ارتباط مستقيم دارد 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726009 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1726027 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora