لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
66728 تملك پلاك آقاي علي اكبر شرباف(طرح تعريض گذر) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66744 انعقاد قرارداد مبني بر ساخت بازار وليعصر با شركت سازه گستر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66794 فروش نهر متروكه كوچه آبان خيابان پادگان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66811 چگونگي دريافت عوارض از احداث هتل 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
66821 تقاضاي آقاي جعفر فطري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي كه در طرح بهداشتي درماني قرار دارد 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
668488 مصوبه - قراردد با شركت عمران و مسكن سازان در رابطه با تملك شهيد انصاري شرقي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668503 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي خدابخش دوستي در شهرك مهديه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668529 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زميني كه كاربري آموزشي دارد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668544 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي زماني و خانم گيلكي در بلوار امام(ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673098 مصوبه - ساماندهي اتباع خارجي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673663 مصوبه- خط 63 كيلو ولتي كابل ارتباطي پست پيغمبريه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673677 مصوبه - افزايش نرخ كرايه سازمان اتوبوسراني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673722 عكس- استاندار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684823 مصوبه - سياستهاي كلي تدوين بودجه پيشنهادي سال 93 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684840 مصوبه - قرارداد با شركتهاي مسافربري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684854 مصوبه - توافق با خانم نمازي در بخش 5 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684872 مصوبه - صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
68832 لينك شهرداري 5 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69002 پيام شهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
69134 پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري 5 سال قبل 11 سال قبل admin shora