لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
179057 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه در سال 91 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179098 مصوبه - انتقال قطعي قدرالسهمي شهرداري در بخش 5 بنام اداره كل آموزش و پرورش 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179132 مصوبه - توافق با اداره كل مسكن و شهرسازي جهت بازگشايي مسير خيابان بلوار شرق مطهري به بلوار ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179154 مصوبه - پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179163 مصوبه - پرداخت ديه به ورثه مرحوم حيدر صفري حسين پور 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1791659 اخبار-مديريت شهري قزوين مورد توجه قرار دهد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791684 اخبار-در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179183 مصوبه - توافق با اداره كل مسكن و شهرسازي در خصوص بازگشايي مسير خيابان بلوار شرق مطهري با بلوار شرق ا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1791905 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار‌‌ شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791917 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1791944 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179204 عكس از حافظان قرآن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179283 عكس از حافظان قرآن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
1794559 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794583 اخبار-در بيانيه مشترک رياست شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين تأکيد شد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794726 مصوبه- بودجه مصوب سال 1394 سازمان نوسازي و بهسازي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794754 مصوبه - دستورالعمل تخلفات رانندگي 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1794774 مصوبه- جابجايي اعتبار رديف هاي بودجه تملک شهرداري منطقه 3 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
179519 اخبار_برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
179545 اخبار_رييس شوراي اسلامي شهر قزوين مطرح كرد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora