لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
75907 مصوبه - جابجايي موقت دكل فشار قوي لوشان - قزوين براي تقاطع غير همسطح امام علي (ع) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75921 مصوبه - خريد يك قطعه زمين متعلق به شركت آب و فاضلاب در شهرك مينودر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75935 مصوبه - پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ريال به پيمانكار مجري پلهاي روگذر تقاطع نادري و عمران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75949 مصوبه - عقد قرارداد با شركت بلند سازندگان كاسپين در رابطه با اجراي پروژه بلوار خرمشهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75971 مصوبه - تعرفه طرح كارت پارك و پاركينگهاي عمومي 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75985 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به خانم پروين رضايي كلج 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76000 مصوبه - تملك زمين مزروعي به مساحت 64200 متر مربع جهت اجراي طرح پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76282 اخبار-اجراي عدالت بدون ولايت‌پذيري ممكن نيست 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76696 اخبار-تعطيلي مسكن مهر با دستگيري 500 افغاني 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76716 اخبار-تاخير در اجراي پروژه المان مينودر شهرداري قزوين را دچار خسارت اجتماعي كرد. 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
79483 مصوبه- تملك ششدانگ بك باب خانه (آقاي فريدون فريدوني) طرح تعريض گذر خيابان تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79499 مصوبه -تملك پلاك آقاي اسماعيل خمسه جهت واقع شدن در طرح عقب نشيني خيابان رسالت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79821 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به خانم پروين رضايي كلج در بلوار امام خميني (ره) 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79839 مصوبه - تملك ملك آقاي خليل موسي تبار جهت اجراي طرح كارت پارك كوهستاني باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79853 مصوبه - تملك ملك آقاي اصغر كرمي نژاد به جهت واقع شدن در طرح فضاي سبز مسجد سنجيده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79931 مصوبه- تملك ملك آقاي ملا اسدا... در بلوار آيت ا... خامنه اي جهت احداث اتاق برق و تاسيسات كلر زني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79967 مصوبه - تملك ملك خانم صغري بهبودي در محدوده طرح توسعه آتش نشاني و خيابان كمربندي جنوب 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79981 مصوبه - توافق شهرداري با هيات امناي مسجد شيشه گرها مبني بر احداث 16 چشمه سرويس بهداشتي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
80001 مصوبه- مساعدت به مسجد محمد خان بيك جهت احداث كتابخانه و تجديد بنا به مبلغ 2/800/000/000 ريال 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
80440 مصوبه - تملك ملك آقاي امير حمزه نوحي در خيابان بوعلي كوچه حداد ها پلاك 11 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora