لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
868732 مصوبه- توافق با وراث نور محمد يوسفي و علي يوسفي در بخش 5 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868772 مصوبه - موافقت شورا با ابطال مصوبه تسهيلات عقب نشيني در خيابانهاي بوعلي و فلسطين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
868813 مصوبه- در خصوص كمبود اعتبار در رابطه با پروژه حفاري و لايروبي و شناسايي چاهها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
878925 عکس ا بازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
879062 عکس اسباب بازي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
883014 توافق با خانم آشوري مبني برتهاتر ملک ايشان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
883043 تشويقي دانش آموزان پرسنل شهرداري قزوين 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
890222 مصوبه- اخذ هزينه ايجاد نگهداري باغچه کوچک و گلدانها در محيط آرامستانها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
890244 مصوبه- خريد ماشين آلات جهت رفع نياز سازماني در راستاي تامين تجهيزات ناوگان ترابري و حمل و نقل 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
891444 محمد خورشيدي 5 سال قبل 7 سال قبل admin shora
891458 عباس ظاهري 5 سال قبل 7 سال قبل admin shora
894942 عکس- دانشگاه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
895054 ارشاد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
902423 اخبار_در چهل و سومين جلسه شوراي شهر؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
902454 اخبار_در جلسه علني چهل و سوم شوراي اسلامي شهر قزوين رخ داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
902474 اخبار_رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903074 مصوبه- توافق با معارضين اراضي بادمستان موسوم به داود آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903092 مصوبه- توافق با آقاي باقري و شرکاء در بخش 4 قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903134 مصوبه - واگذاري باقيمانده ملکي شهرداري واقع در بلوار خرمشهر متعلق به آقاي ارجمند فر و خانم شه روش 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903166 مصوبه- واگذاري شارع متروکه متعلق به شهرداري در خيابان تهران قديم کوچه پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora