لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
823318 مصوبه - مصوبات شوراي نامگذاري شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
835824 اخبار_در نشست اخير شورا تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
835844 اخبار_رئيس کميسيون نظارت بر شوراهاي کشور خبر داد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837281 اخبار_در نشست شوراي شهر مورد واکاوي قرار گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837305 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837321 اخبار_در نشست اخير شورا صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837348 اخبار_در نشست اخير شوراي شوراي شهر تأکيد شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837477 عكس- فرمانداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837523 انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839825 عکس- راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839877 عکس- قرائت خانه انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842848 اخبار_خانه شهيد بابايي در قزوين، موزه مي‌شود 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842862 اخبار-رئيس کميسيون برنامه و بودجه: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
842882 اخبار_فرماندار قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
843017 اخبار_شاهرخي، فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان در ديدار با اعضاي شوراي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846730 مصوبه - احداث و تکميل مسير دوچرخه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
846759 مصوبه - تعيين تعرفه و نرخ هاي توقف در معابر داراي طرح کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848298 مصوبه - افزايش بهاي خدمات ايمني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848321 مصوبه - استقرار خودروي آتش نشاني در محل مناسبتهاي مختلف از قبيل اعياد ، جشنها و ... 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
848337 مصوبه - تکميل و زير سازي و آسفالت جاده دسترسي به پروژه تله سي يژ زرشک و کامان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora