لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
801759 مصوبه - اخذ ورودي از خودرو در بوستان باراجين 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805335 مصوبه- افزايش نرخ كرايه اتوبوس و ميني بوس در سال 93 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805353 مصوبه- مساعدت جهت برگزاري مسابقات كشتي انتخاباتي تيم ملي كشور 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805369 مصوبه- توافق با آقاي ثقفي در بخش 4 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805383 مصوبه- توافق با آقاي يزدي در بخش 2 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805398 مصوبه توافق با وراث مرحوم مستخدم در بخش 2 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805413 مصوبه-ارزيابي مجدد قطعات مشاعي شرق ملاصدرا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805476 اخبار_رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شورا؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805506 اخبار_رئيس کميسيون شهرسازي تأکيد کرد: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805524 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي خبر داد: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805539 اخبار_علي صادقي نيارکي سخنگوي شورا: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805554 اخبار_رئيس کميسيون ترافيک تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805573 اخبار_رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805587 اخبار_نايب رئيس شوراي اسلامي شهر: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805603 اخبار_عضو هيأت رئيسه شورا؛ 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
809408 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
810466 مصوبه - جدول نرخ تاكسي هاي گردشي 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
815860 مصوبه - فروش املاك مغازه هاي بازار سعادت متعلق به شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
823254 مصوبه - توافق شهرداري با هيات امناي مسجد امام زين العابدين (ع) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
823275 مصوبه - توافق شهرداري باپيمانکار منطقه 3 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora