لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
584255 اخبار-روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
584270 اخبار-اعضاي کميسيون هاي شوراي اسلامي شهر قزوين مشخص شدند 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
585076 اخبار_با راي اكثريت قاطع اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
587807 عكس احسان لشگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588369 اخبار_تقدير شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين از پهلوان احسان لشگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588939 هئيت رييسه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشخص شدند . 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588966 اخبار_صديقي:توليد ثروت بايد جزء برنامه هاي اولويت دار مسئولين باشد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
593767 مصوبه - نمايندگي اعضا شورا در كميسونهاي مختلف شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
593791 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
600086 مصوبه - افزايش نرخ كرايه اتوبوسهاي درون شهري سال 92 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602425 عكس - ديدار مردمي اعضا شوراي شهر در شهرداري منطقه 1 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602514 افتتاحيه پل كابلي امام علي (ع) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603374 عكس- كانون پرورشي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603412 عكس- جلسه شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
605804 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
607045 مصوبه - تعاوني مسكن كاركنان دادگستري قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620165 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين متعلق به خانم سيده معصومه حسيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620179 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به ميلاد اشتري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620200 مصوبه - هزينه تهيه خودروهايي كه در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بكار گرفته شده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621161 عكس - بازديد از بازار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora