لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
534003 مصوبه- فروش و واگذاري پروژه هاي سرمايه گذاري و مايملك شهرداري به شركت بهسازان آينده قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559579 اخبار_رئيس شوراي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559599 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559644 اخبار_در گزارش عملكرد سازمان خدمات طراحي مطرح شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559783 اخبار_برنامه‌هاي هفته قزوين روند رو به رشد دارد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559820 اخبار_در گزارش عملکرد منطقه 2 شهرداري مطرح شد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559843 اخبار_رئيس کميسيون عمران تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548045 مصوبه - توافق با مؤسسه مديريت حوزه علميه قم 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548167 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548233 مصوبه - دوخت و ارائه لباس با مدلهاي اسلامي براي پرسنل شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559754 اخبار_رئيس کميسيون تعامل با مديران شهري: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559912 اخبار_در گزارش عملكرد سازمان پارك ها و فضاي سبز مطرح شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562496 بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562536 پروژه هاي شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562570 شوراياري ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562610 پروژه ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
574964 اخبار-رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
575018 اخبار_انتخاب اعضاي هيأت رئيسه شوراي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
580345 مصوبه - تشويق فرزندان دانش آموز پرسنل شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
580540 عكس - همايش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora