لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
353937 عكس- انديشه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364782 مصوبه- توافق با آقايان رعيت و مرداني در ملاصدرا جهت اجراي طرح خيابان بلوار شرق ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364838 مصوبه - واگذاري شش دانگ قطعه 74 در فاز3 لوازم خانگي پارس براي انجام امورفرهنگي مذهبي مسجدطاق بهلول 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364880 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در آبگيلك متعلق به آقاي عباسي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
365979 اخبار -نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
366012 اخبار_به منظور تدوين سياست هاي بودجه سال 92 شهرداري برگزار شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390679 اخبار_در صحن علني شورا مطرح شد ؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390611 اخبار_با محوريت توجه به بافت جنوب شهر و محلات آسيب پذير؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388479 عكس- پارك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390659 اخبار_اعطاي هداياي نقدي تشويقي براي حفظ قرآن کريم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388528 عكس- بودجه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388607 عكس- چوبيندر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388664 مصوبه- اساسنامه خانه رياضيات 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388681 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388700 مصوبه - صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388716 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390635 اخبار-افتتاح فاز 2 بوستان بانوان در دهه فجر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
395231 اخبار_بيانيه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
403403 اخبار_رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
404086 اخبار_در نشست اخير شوراياران با مجموعه مديريت شهري مطرح شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora