لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1042286 اخبار-عباس ظاهري رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در پيامي اعلام کرد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1042301 اخبار-حضرت آيت اله باريک بين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1043669 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1043706 اخبار-آيت اله عابديني نماينده ولي فقيه در استان قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1043755 اخبار-چگيني در جلسه با هم انديشي با وزيرکشور مطرح کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1044286 اخبار-رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1044504 اخبار-اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شدند: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1044701 اخبار-رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1044714 اخبار-رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1044730 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora