لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3276176 وجود بیش از ۴۰هزار چاه جذبی در بافت فرسوده قزوین خطر بزرگی ست 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276100 صدور مجوز بي رويه حفر چاه های عمیق و نيمه عميق در دولت قبل از عوامل موثر در فرونشست زمین بود 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276063 دولت متولی اصلی احداث کمربندی شهر است نه شهرداری 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3275996 جلسه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3207146 معرفی کمیسیون ها و کمیته های تخصصی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210478 لازمه حمایت از تعزیه همکاری دستگاه های دیگر مرتبط با این حوزه است 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210182 کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211994 کمیسیون تلفیق حمل و نقل و مالی و اقتصادی برگزار شد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211427 جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211330 دکتر سیده منیره قوامی در جلسه علنی پارلمان محلی گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211285 محسن حق شناس در جلسه علنی شورای شهر گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211222 صحبت های احد چگینی در جلسه پارلمان محلی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211173 فرج الله فصیحی رامندی گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211136 متن کامل نطق پیش از دستور سعید دقیقی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3201848 روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3201755 روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211066 سخنگوی پارلمان محلی در جلسه علنی گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210910 اهمیت به ورزش نقطه مشترک همه اعضا شورا است 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3271274 مصوبه-توافق شهرداری با آقای ابراهیمی97/2/29 -مصوبه 24 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3271217 مصوبه- توافق شهرداری با آقای کرمانی-97/2/29-مصوبه 23 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami