لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1991158 اخبار-نصرتي، شهردار قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991244 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1991450 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995097 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995182 جلسه شوراي شهر - تشريح اقدامات انجام شده براي برگزاري اجلاس راه ابريشم 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995295 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي مستعلي همتي 95/3/8 مصوبه 31 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995315 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شير خان رجبي 95/3/8 مصوبه 32 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995338 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کشاورز فشالنجي 95/3/8 مصوبه 33 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995363 مصوبه - قرارداد همکاري شهرداري با شرکت راشا آتي تمدن 95/3/8 مصوبه 34 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995394 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع خارجي 95/3/8 مصوبه 35 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995616 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1995955 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1997368 اخبار-رئيس کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
1999164 اخبار-در جلسه کميسيون شوراياري تصميم گيري شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000244 ديدار با رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000431 اخبار-احد چگيني، رئيس شوراي استان در مراسم استقبال از سيامک مرندي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2000488 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استان ها: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2001484 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2001559 اخبار-درجلسه شوراي اسلامي شهر قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2001685 اخبار-در راستاي تحقق سياست‌هاي پارلمان محلي صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003291 اخبار-چگيني، رئيس کميسيون املاک شوراي شهر خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003408 مصوبه- کنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماري 95/3/18 مصوبه 37 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003429 مصوبه - مساعدت به پرسنل شهرداري و در خصوص بيماري هاي صعب العلاج 95/3/18 مصوبه 38 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003448 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حبيبي 95/3/18 مصوبه 40 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2003875 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2004875 اخبار-در بازديد کميسيون پيگيري و نظارت پارلمان محلي از معاونت شهرسازي تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007406 مصوبه- اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007430 مصوبه- توافق شهرداري با کميته امداد امام خميني (ره) 95/3/22 مصوبه 44 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007457 مصوبه- تاسيس سازمان توسعه گردشگري شهرداري 95/3/22 مصوبه- 45 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007868 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2007910 اخبار-چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها مطرح کرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010115 بازديد اعضاي شوراي شهر از هادي آباد 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010154 ديدار مردمي اعضاي شوراي شهر از مسجد الغدير 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010288 اخبار-دکتر نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010463 معرفي اعضاي شوراي شهر (دوره اول) 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010532 اخبار-در نشست مشترک پارلمان محلي با باغداران تعاوني جمال آباد مورد تأکيد قرار قرار گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010550 معرفي اعضاي دوره دوم 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2010618 اخبار-با رأي اعضاي پارلمان محلي قزوين؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015596 اخبار-در جريان بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از منطقه تأکيدشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015715 عکس آقاي فصيحي 5 سال قبل 5 سال قبل -- orumiye
2015795 مصوبه- توافق شهرداري با پروژه تالار شهر به نمايندگي آقاي حاجي 95/3/25 مصوبه 46 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2015932 اخبار-دکتر نخستين، عضو هيأت رئيسه پارلمان محلي قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
202569 عكس- بازديد اعضا از سازمان اتوبوسراني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202666 مصوبه - توافق با وراث جانعلي ها جهت اجراي طرح خيابان كشي و تعريض كوچه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202683 مصوبه - دستور العمل نحوه صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202698 مصوبه - نحوه محاسبه هزينه هاي صدور مجوز پارامتر ريالي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202730 مصوبه - در خصوص پرداخت هزينه هاي خدمات جهت پرونده هاي شغلي سازمان ميادين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202746 مصوبه - توافق با آقاي شهسواري مبني بر تكلك در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض خيابان مجاهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202762 مصوبه - توافق با آقاي شهسواري مبني بر تملك در بخش 4 قزوين جهت اجراي طرح تعريض خبابان مجاهد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
202778 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora