لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
73998 مصوبه -به مناسبت ميلاد فاطمه زهرا(س) و روز زن تا سقف 50 درصد هديه در خصوص كليه عوارضات -خريد تراكم . 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74012 مصوبه - هديه روز زن به كارمندان زن شاغل در شهرداري 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74026 مصوبه - ارسال گزارش كميته بانوان در خصوص چگونگي روند كيفيت اجراي پروژه پارك بانوان 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74041 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 164 متر مربع فاز سوم لوازم خانگي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74056 مصوبه- توافق در خصوص واگذاري ششدانگ سرقفلي و ملك 2 باب مغازه تجاري ستاره شهر در خيابان خيام در ازايي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74072 مصوبه -توافق مبني بر واگذاري 7 باب مغازه در خيابان طالقاني سر پل جنب كلانتري 11 مدرس به ازاي بدهي بي 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74084 آقاي خاكساران 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74096 آقاي شيري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74106 آقاي كبودوند 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74122 مصوبه - توافق با شركت آبادگران عمران و توسعه البرز مبني بر واگذاري 4 باب مغازه تجاري در خيابان فردو 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74136 مصوبه- تملك پلاك ثبتي به مساحت 568/20متر مربع واقع در كمربندي شهيد بهشتي -يازيگاه شقايق 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74145 خانم حكمت 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74155 خانم اشدري 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74165 خانم عطايي 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74177 خانم نخستين 11 سال قبل 11 سال قبل -- orumiye
74415 مصوبه - در خصوص نحوه صدور مجوز حفاري ها 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74429 مصوبه - تملك به مساحت 300 متر مربع بر بلوار 65 متري پونك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74443 مصوبه - تملك به مساحت 9682 متر مربع در محدوده پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
74806 مصوبه - تملك به مساحت 9492/61 متر مربع در بلوار نوروزيان مقابل استانداري از فضاي سبز به مسكوني 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75879 مصوبه - تملك قسمتي از قطعه 7 كلي ملاصدرا با كاربري فضاي سبز 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75907 مصوبه - جابجايي موقت دكل فشار قوي لوشان - قزوين براي تقاطع غير همسطح امام علي (ع) 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75921 مصوبه - خريد يك قطعه زمين متعلق به شركت آب و فاضلاب در شهرك مينودر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75935 مصوبه - پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ريال به پيمانكار مجري پلهاي روگذر تقاطع نادري و عمران 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75949 مصوبه - عقد قرارداد با شركت بلند سازندگان كاسپين در رابطه با اجراي پروژه بلوار خرمشهر 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75971 مصوبه - تعرفه طرح كارت پارك و پاركينگهاي عمومي 8 سال قبل 11 سال قبل admin shora
75985 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به خانم پروين رضايي كلج 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76000 مصوبه - تملك زمين مزروعي به مساحت 64200 متر مربع جهت اجراي طرح پارك كوهستاني فدك 11 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76282 اخبار-اجراي عدالت بدون ولايت‌پذيري ممكن نيست 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76696 اخبار-تعطيلي مسكن مهر با دستگيري 500 افغاني 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
76716 اخبار-تاخير در اجراي پروژه المان مينودر شهرداري قزوين را دچار خسارت اجتماعي كرد. 10 سال قبل 11 سال قبل admin shora
79483 مصوبه- تملك ششدانگ بك باب خانه (آقاي فريدون فريدوني) طرح تعريض گذر خيابان تبريز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79499 مصوبه -تملك پلاك آقاي اسماعيل خمسه جهت واقع شدن در طرح عقب نشيني خيابان رسالت 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79821 مصوبه- احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به خانم پروين رضايي كلج در بلوار امام خميني (ره) 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79839 مصوبه - تملك ملك آقاي خليل موسي تبار جهت اجراي طرح كارت پارك كوهستاني باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79853 مصوبه - تملك ملك آقاي اصغر كرمي نژاد به جهت واقع شدن در طرح فضاي سبز مسجد سنجيده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79931 مصوبه- تملك ملك آقاي ملا اسدا... در بلوار آيت ا... خامنه اي جهت احداث اتاق برق و تاسيسات كلر زني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79967 مصوبه - تملك ملك خانم صغري بهبودي در محدوده طرح توسعه آتش نشاني و خيابان كمربندي جنوب 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
79981 مصوبه - توافق شهرداري با هيات امناي مسجد شيشه گرها مبني بر احداث 16 چشمه سرويس بهداشتي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
80001 مصوبه- مساعدت به مسجد محمد خان بيك جهت احداث كتابخانه و تجديد بنا به مبلغ 2/800/000/000 ريال 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
80440 مصوبه - تملك ملك آقاي امير حمزه نوحي در خيابان بوعلي كوچه حداد ها پلاك 11 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
80458 مصوبه - توافق با هيئت امنا مسجد حجتي (عج) در خيابان امام خميني (ره) مبني بر فروش تراكم 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
80478 مصوبه -توافق با هيئت امنا مسجد حجتي (عج) در خيابان امام خميني (ره)مبني بر فروش تراكم 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90547 مصوبه - اخذ ورودي خودروها در بوستان باراجين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90569 مصوبه - قرارداد في مابين شهرداري و سپاه صاحب الامر (عج) در خصوص نصب 6 عدد بيلبورد در سطح شهر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90585 موبه - تاسيس مركز علمي كاربردي شهرداري قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90600 مصوبه - الحاق روستاهاي چوبيندر- ناصرآباد - خيرآباد و... به شهرستان قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90615 مصوبه - اجرايي شدن آئين نامه حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكترا 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90638 مصوبه - توافق شهرداري با آقايان عبدالرزاقي و زترع چيان و خانمها عبدالرزاقي در خصوص تملك دودانگ مشاع 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90654 مصوبه - تحويل زمين به آموزش و پرورش از سوي شهرداري قزوين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
90669 مصوبه - عوارض كاربري غير مصوب 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora