لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
903954 اخبار_اشدري، نائب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
903968 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905371 اخبار_عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905393 اخبار_رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905470 اخبار_صديقي، رئيس کميسيون شورا ياري شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
905496 اخبار_غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
907202 مصوبه - توافق با آقاي سلخوري در جهت اجراي پروژه بازگشايي مسير خيابان 30 متري نگارستان 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908213 اخبار_چگيني، رئيس كميسيون املاك و توافقات شوراي شهر قزوين تأكيد كرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908229 اخبار_مجابي، رئيس كميسيون بهداشت، سلامت و محيط زيست شوراي شهر تأكيدكرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908864 اخبار_داودي، رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908888 اخبار_ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908906 اخبار_اعضاي شوراي شهر تصويب کردند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
908921 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
909879 اخبار_اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
909992 اخبار_غياثوند، عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910376 مصوبه- تقاضاي آقاي حيدري مبني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910393 مصوبه - اصلاح مصوبه افزايش هزينه هاي كارشناسي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910409 مصوبه - واگذاري 10 هكتار زمين به شركت عصر صنعت سبز كاسپين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910426 مصوبه - در خصوص تقاضاي آقاي مصطفايي چمني بر احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهر مهديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910458 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910678 اخبار_کينگ شينگ، مسئول امور بين الملل شهر هايکو چين در تالار مردمي شورا تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910788 اخبار_فرخزاد، نايب رئيس شوراي شهر اظهار اميدواري كرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
910856 عكس - جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور تعدادي از مديران ارشد شهرداري شهر هايكو چين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
911066 اخبار_صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
912089 خبار_فصيحي رامندي، رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
916493 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920612 مصوبه - توافق با آقاي محمدي در خصوص واگذاري زمين در عوض بدهي به شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920635 مصوبه- توافق با خانم كاتبي و آقايان مويني و ناييني ابراهيم پور در قطعه 47 ملاصدرا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920653 مصوبه - دريافت تسهيلات از بانك شهر جهت ترخيص دستگاه پرس زباله از گمرك شهريار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920784 اخبار_فرخزاد، نايب رئيس شوراي شهر خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
920808 اخبار_رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
923746 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
923813 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
927567 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
928586 اخبار_شوراي شهر تدوين برنامه براي شهرداري را ضروري مي داند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
928617 اخبار_در جلسه علني شوراي شهر تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
928702 اخبار_در کميسيون فرهنگي شوراي شهر مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
932588 عکس- جلسه کميسيون فرهنگي شورا با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان 93/8/10 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940856 اخبار_عطايي، رئيس کميسيون بانوان تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940905 اخبار_رئيس کميسيون شهر سازي خبر داد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
940936 اخبار_سخنگوي شوراي شهر تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941727 مصوبه- مساعدت جهت احداث زائرسراي کاروان هاي راهيان نور استان در شهر خرمشهر 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941789 مصوبه - احداث پارک بانوان 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
941825 مصوبه- کارت پارک 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947546 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قزويني شاد و خانم جوزي بشري مبني بر تعرض گذر 16 متري حمام پير حصار 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947606 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي شهبازي جهت تعريض کوچه محمديه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947681 مصوبه- توافق با وراث مرحوم شعبان شه پرست جهت اجراي طرح تعريض جاده 55 متري بلوار شرق 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
947729 مصوبه - توافق با خانم علي محمديها و آقاي زرآبادي جهت اجراي طرح رمپ و لوپ کمربندي مرحوم ابوترابي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
948799 اخبار_رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
948867 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora