لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
757138 اخبار_نائب رئيس شوراي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
757156 اخبار_رئيس شوراي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762756 مصوبه - توافق با خانم نمازي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762787 مصوبه - تعرفه فروش قبور و خدمات عمومي سازمان آرامستانها 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762802 مصوبه - تفاهم نامه مابين شهرداري با قرار گاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
762841 مصوبه - نامگذاري بوستان جديد الحداث مقابل استانداري به نام بوستان جانباز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768297 ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار با شوراياران در شهرداري منطقه 2 سالن قائم 93/2/15 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768375 مصوبه - اجراي تفاهم نامه سپاه صاحب الامر (عج) در رابطه با بهره برداري از سوله هاي ورزشي صالحين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
768394 مصوبه - مشاركت شورا و شهرداري قزوين جهت تقدير از مقام شامخ معلم و معلمين برگزيده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
772748 عكس- نشست مطبوعاتي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با رسانه ها 93/2/14 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
773937 عكس - نشست اعضاي شوراهاي ادواري 93/2/20 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
775716 عكس- سخنراني سخنگوي شوراي شهر آقاي صادقي نياركي در نماز جمعه قزوين 93/2/19 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
781308 عكس- بازديد اعضاي شوراي شهر از پارك علم و فن آوري 93/2/22 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
792754 مصوبه - احداث بنا در زمين هاي قولنامه اي واقع در بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
792775 مصوبه - تعرفه شركتهاي مسافربري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
792808 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله افاغنه سال 93 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
792822 مصوبه توافق با آقاي يوسفي در بخش 5 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
801695 مصوبه - آماده سازي صدور مجوز موقت كاربري پاركينگ عمومي براي اراضي مستعد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
801711 مصوبه - توافق با سپاه صاحب الامر مبني بر جانمايي بيلبرد در فضاي تبليغاتي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
801731 مصوبه - توافق با آقاي بابايي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
801759 مصوبه - اخذ ورودي از خودرو در بوستان باراجين 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805335 مصوبه- افزايش نرخ كرايه اتوبوس و ميني بوس در سال 93 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805353 مصوبه- مساعدت جهت برگزاري مسابقات كشتي انتخاباتي تيم ملي كشور 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805369 مصوبه- توافق با آقاي ثقفي در بخش 4 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805383 مصوبه- توافق با آقاي يزدي در بخش 2 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805398 مصوبه توافق با وراث مرحوم مستخدم در بخش 2 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805413 مصوبه-ارزيابي مجدد قطعات مشاعي شرق ملاصدرا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805476 اخبار_رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شورا؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805506 اخبار_رئيس کميسيون شهرسازي تأکيد کرد: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805524 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي خبر داد: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805539 اخبار_علي صادقي نيارکي سخنگوي شورا: 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805554 اخبار_رئيس کميسيون ترافيک تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805573 اخبار_رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805587 اخبار_نايب رئيس شوراي اسلامي شهر: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
805603 اخبار_عضو هيأت رئيسه شورا؛ 7 سال قبل 8 سال قبل admin shora
809408 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
810466 مصوبه - جدول نرخ تاكسي هاي گردشي 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
815860 مصوبه - فروش املاك مغازه هاي بازار سعادت متعلق به شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
823254 مصوبه - توافق شهرداري با هيات امناي مسجد امام زين العابدين (ع) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
823275 مصوبه - توافق شهرداري باپيمانکار منطقه 3 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
823318 مصوبه - مصوبات شوراي نامگذاري شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
835824 اخبار_در نشست اخير شورا تصويب شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
835844 اخبار_رئيس کميسيون نظارت بر شوراهاي کشور خبر داد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837281 اخبار_در نشست شوراي شهر مورد واکاوي قرار گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837305 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837321 اخبار_در نشست اخير شورا صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837348 اخبار_در نشست اخير شوراي شوراي شهر تأکيد شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837477 عكس- فرمانداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
837523 انديشه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
839825 عکس- راه آهن 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora