لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3211173 فرج الله فصیحی رامندی گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211222 صحبت های احد چگینی در جلسه پارلمان محلی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211285 محسن حق شناس در جلسه علنی شورای شهر گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211330 دکتر سیده منیره قوامی در جلسه علنی پارلمان محلی گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211427 جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211994 کمیسیون تلفیق حمل و نقل و مالی و اقتصادی برگزار شد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210182 کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210478 لازمه حمایت از تعزیه همکاری دستگاه های دیگر مرتبط با این حوزه است 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3207146 معرفی کمیسیون ها و کمیته های تخصصی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3275996 جلسه کمیسیون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276063 دولت متولی اصلی احداث کمربندی شهر است نه شهرداری 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276100 صدور مجوز بي رويه حفر چاه های عمیق و نيمه عميق در دولت قبل از عوامل موثر در فرونشست زمین بود 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276176 وجود بیش از ۴۰هزار چاه جذبی در بافت فرسوده قزوین خطر بزرگی ست 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276231 شورا آمادگی همکاری را با شرکت آب و فاضلاب برای اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی، دارد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276253 کمک شورا به شرکت آب و فاضلاب، مدیریت شهری را در مسیر مدیریت بحران قرار می‌دهد 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3209677 نطق پیش از دستورات اعضای شورای اسلامی شهر قزوین 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3271346 مصوبه-توافق با مالکین قطعه دوم افرازی از قطعه 64 ملاصدرا97/3/1-مصوبه 25 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276398 شورا و شرکت آب و فاضلاب دغدغه های مشترکی در حوزه آب و فاضلاب دارند 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3276498 مشکلات پروژه خیابان شهید انصاری شرقی، حاصل مصوبات نهادهای بالادستی است 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210396 سعید دقیقی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami