لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3213870 جلسه علنی 26 اردیبهشت ماه پارلمان محلی برگزار شد 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214259 حکمت الله داودی در جلسه علنی 26 اردیبهشت ماه گفت: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214358 مهدیه السادات قافله باشی عنوان کرد: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233563 بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا از مرکز پژوهش های مشهد 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214415 احد چگینی در جلسه پارلمان محلی گفت: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214493 سعید دقیقی دبیر پارلمان محلی گفت: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214514 محس حق شناس تاکید کرد: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214557 فرج الله فصیحی رامندی گفت: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214577 مهدی عبدالرزاقی عنوان کرد: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3211491 تجلیل از معلمین و مربیان سازمان فرهنگی 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3210666 دومین جلسه کمیسیون محیط زیست با تشکل ها 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3270401 مصوبه- توافق با آقای موذنی 97/2/29-مصوبه 20 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3271025 مصوبه-توافق شهرداری با آقای موسی خانی97/2/29-مصوبه22 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3271217 مصوبه- توافق شهرداری با آقای کرمانی-97/2/29-مصوبه 23 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3271274 مصوبه-توافق شهرداری با آقای ابراهیمی97/2/29 -مصوبه 24 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3210910 اهمیت به ورزش نقطه مشترک همه اعضا شورا است 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3201755 روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211066 سخنگوی پارلمان محلی در جلسه علنی گفت: 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3201848 روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami
3211136 متن کامل نطق پیش از دستور سعید دقیقی 3 سال قبل 3 سال قبل mahsa sghavami