لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3232993 نشست صمیمانه با شوراهای ادواری 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233034 نشست صمیمانه با شوراهای ادواری 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221966 آنچه امروز داریم از برکت خون شهدا است 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3222068 افتتاح پروژه سازمان آرامستان ها 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221450 افتتاح ایستگاه الموت شرقی 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221497 حکمت الله داوودی در آئین افتتاح پروژه های شهرداری: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221532 10 دستگاه اتوبوس اسکانیا وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شد. 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221619 افتتاح اتصال لاین غربی جاده سلامت به بلوار نخبگان 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221661 خاک برداری از پروژه کمربند سبز شرق قزوین 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3221763 به مناسبت هفته شوراها پروژه تقاطع یادگار امام کلنگ زنی شد 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3270328 مصوبه- توافق با آقایان خادم الشریعه و حیدری 97/2/11-مصوبه 19 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214697 دیدار با اعضای شورا به مناسبت هفته شورا 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214729 دیدار با اعضای شورا به مناسبت هفته شورا 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3215060 قدردانی از کارمندان شورا به مناسبت هفته شوراها 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3215157 مهدیه السادات قافله باشی در اولین کنفرانس خبری خویش عنوان کرد: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3258876 مصوبه- توافق شهرداری با آقای کیانی و شرکاء97/2/11 -مصوبه17 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3259362 مصوبه-توافق شهرداری با آقایان کرمانی 97/2/11 -مصوبه 18 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3215234 حکمت الله داودی در اولین کنفرانس خبری خویش عنوان کرد: 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3270835 مصوبه -توافق با آقای رضی پور و شرکاء 97/2/29-مصوبه 21 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3214661 کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری برگزار شد 3 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami