لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3275754 مصوبه- توافق شهرداری با آقای رهنمای نودهی و شرکا 97/2/1 -مصوبه 7 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3253864 مصوبه- تخصیص مبلغ 800 میلیون ریال به انجمن صنفی شرکتهای مسافربری از محل اعتبارات استانی - 97/2/1 - مصوبه 8 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3254512 مصوبه- مساعدت شهرداری به مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به منظور تجلیل از معلمان 97/2/1 -مصوبه 9 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3255326 مصوبه - معرفی اعضای جدید کمیسیون ماده 14- 97/2/1- مصوبه 10 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233778 بلاتکلیفی پروژه پارک رباتیک 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3256008 مصوبه- توافق با شرکت انبوه سازان مهرورزان آتیه گستر به نمایندگی آقای حمید گل کرمی 97/2/4 -مصوبه 11 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3256533 مصوبه- مصوبه شورا در خصوص پاسخ به مغایرت فرمانداری 97/2/4 -مصوبه 12 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3256675 مصوبه- مصوبه شورا در خصوص پاسخ به مغایرت فرمانداری 97/2/4 -مصوبه 13 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3256815 مصوبه- مصوبه شورا در خصوص پاسخ به مغایرت فرمانداری 97/2/4 -مصوبه 14 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3257022 مصوبه- مصوبه شورا در خصوص پاسخ به مغایرت فرمانداری 97/2/4 -مصوبه 15 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3258742 مصوبه مساعدت به موسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی (شیرخوارگاه حلیمه)97/2/4-مصوبه16 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233590 بازدید کمیسیون عمران و شهرسازی از پروژه حکم آباد 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233627 اختتامیه جشنواره فرهنگ و سنن ایرانی 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233053 خدمات زنان کارگر ارج نهاده شود 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233138 جلسه علنی 8 اردیبهشت ماه پارلمان محلی برگزار شد 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233169 طرح شهید انصاری شرقی بدون نظر شورای شهر و کارشناسان شهرداری تهیه شده است 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233228 طرح پیشنهادی کمیسیون ماده پنج برای پروژه انصاری شرقی بازنگری شود 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233304 مشکلات کارگران جدی گرفته شود 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3233385 مردم محله بلاغی سال هاست در بلاتکلیفی به سر میبرند. 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3232954 همایش روز شوراها به میزبانی استانداری برگزار شد 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami