لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3072513 روند بررسي و تصويب کدهاي تملک پروژه هاي شهرداري در سال جديد ادامه دارد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072538 مخاطيان قطع و صدمه به درختان شهر جريمه مي شوند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072563 پارلمان محلي قزوين بررسي و تصويب کدهاي تملکي سال جديد را به اتمام رساند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072588 قرارداد دوچرخه کرايه‌اي و اساسنامه باشگاه ورزشي بررسي‌شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072613 رئيس شوراي شهر در آيين آغاز ايام ا... دهه فجر شرکت داشتند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072638 روساي کميسيونهاي املاک و عمران شورا با خانواده مرحوم آيت الله باريک بين 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072663 روساي کميسيونهاي املاک و عمران با پدرومادر شهيد حسين گروسي ديدار کردند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072688 بررسي و حل مشکلات ناحيه شهري اسماعيل آباد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072713 توجه به نواحي شهري همچون اسماعيل آباد و افزايش ?? درصدي بودجه اين مناطق درلايحه بودجه سال ?? 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072738 پيگيري نمايندگان مجلس براي اختصاص قير و بهسازي جاده اسماعيل آباد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072763 ورودي شهر و انتقال خط لوله نفت در کميسيون عمران بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3072788 ديدار رؤساي کميسيونهاي فرهنگي و محيط زيست با همسر آيت الله باريک بين 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079889 بررسي و تصويب بودجه عمراني لايحه پيشنهادي سال 97 شهرداري به اتمام رسيد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079387 بررسي و تصويب بودجه حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري مرکز استان 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079437 مجموعه هاي گردشگري بايد براي همه شهروندان و معلولين دسترس پذير شوند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079527 نشست مشترک رئيس و اعضاي شورا با بسيج جامعه زمان حضرت صاحب الامر (عج) 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079577 شهرداري درباره پروژه ساماندهي امامزاده حسين(ع) بيشتر از تعهداتش عمل کرده است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079712 خانه آمادگي جسماني قزوين باحضور اعضاي شوراي شهر افتتاح شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079780 رقم کد بودجه پروژه هاي ورزشي و حمايت از ورزش، بسيار ناچيز است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079830 رقم کد بودجه نواحي منفصل بايد افزايش پيدا کند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test