لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3080095 شوراي شهر قزوين براي تقويت نهاد کتابخانه ها تلاشگر است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080138 دفتر تسهيلگري ديمج اعتماد لازم براي نوسازي بافت فرسوده را ايجاد مي‌کند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080188 مشارکت بخش خصوصي با دفاتر تسهيلگري نوسازي بافت فرسوده قابل اجراست 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080222 اصلاح و نوسازي کالبدي بافت بايد هدف اصلي دفاتر تسهيل گري باشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079826 تأکيدات شورا در رابطه با لايحه تجليل از قهرمانان و ورزشکاران فراملي 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079776 چهارمين جلسه احداث پارک بانوان جنوب شهر تشکيل شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079552 وضعيت شرکت پرچمداران در کميسيون خدمات شهري بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079601 بانوان در هر منطقه، بايد حداقل يک فضاي اختصاصي داشته باشند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079688 ايده احداث پارک بانوان بايد منطبق با واقعيت اجتماعي محله باشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079738 متأسفانه زيرزمين خانه ها را باشگاه مي کنند! 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3068887 رئيس شورا با معاون پژوهش مديريت نوسازي استانداري پيرو موضوع تحول اداري تشکيل جلسه داد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3068943 از صدور آراي هزينه‌بر براي شهرداري جلوگيري شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3068992 خطوط انتقال نفت و گازي که از قزوين ميگذرد، همانند بمب ساعتي نهفته در دل شهر است/آرمان رونق گردشگري داريم، ولي زيرساخت هاي آن موجود نيست 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3069022 تأکيد به همراهي دادگستري استان در ايجاد راه دسترسي خارج از ناحيه شهري به زندان چوبيندر 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079417 تشکيل جلسه کميسيون فرهنگي شورا با دستورکار بررسي موضوعات مطروحه 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079479 قول مساعد رييس کل دادگستري استان براي همکاري با شورا و شهرداري در حل برخي مشکلات شهري 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3079502 حضور رئيس کل دادگستري استان، شهردار و مديران شهري در جلسه پارلمان محلي 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3069075 محيط زيست سالم و هنر از عوامل موثر براي داشتن شهري با نشاط است 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3069112 برگزاري آئين ملاقات مردمي اعضاي شورا در مناطق سه گانه شهرداري 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3069164 بازديد رؤساي کميسيونهاي املاک و عمران از منطقه2 شهرداري قزوين 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test