لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3081515 حضور رئيس و اعضاي شوراي شهر در ستاد پشتيباني کمک به زلزله زدگان غرب کشور 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081651 شرکتي که سهامدار عمده ي آن شهرداري قزوين است نبايد زيانده باشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081684 انتصاب جديد رئيس سازمان فرهنگي با معيار قانوني و اداري مطابقت ندارد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081694 نامه فرمانداري درمورد مصوبات مرکز استان بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081756 "مهدي عبدالرزاقي" به عضويت شوراي عالي استان هاي کشور در آمد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081742 عيادت اعضاي شوراي شهر قزوين با آيت اله محمدي تاکندي 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081846 طرح تفکيک از مبدأ بدون برنامه ريزي دقيق و مشارکت مردم امکان پذير نيست 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081886 اعلام سياستهاي کلي بودجه سال 97 ازسوي اعضاي شورا 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081911 حضور در ايستگاههاي آتش نشاني و تقدير از پاکبانان خدوم شهر 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081935 وضعيت و عملکرد شرکت پرچم داران آتيه زاگرس بررسي شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081303 شهردار روند اجراي پروژه‌هاي عمراني را تسريع بخشد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081352 صحبت‌هاي اعضاي شورا درباره برخي مغايرتهاي فرمانداري 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081402 لايحه کمک به مردم مناطق زلزله زده غرب کشور به شورا ارسال شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081227 رسانه ها قزوين را در انتخاب پايتخت کتاب ايران ياري رسانند 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3081269 اختصاص رقم باقيمانده از اعتبار بزرگذاشت اربعين حسيني به زلزله زدگان 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080496 بررسي لايحه ساماندهي تاکسي آنلاين يا برخط روي ميز کميسيون حمل و نقل پارلمان محلي قزوين 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080538 شاخص‌هاي عملياتي برنامه دوم پنج‌ساله تعيين شود 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080597 مجلس شوراي اسلامي "قانون کار" را دستخوش تغيير قرار ندهد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080651 اگر خطوط بي.آر.تي در قزوين اجرا نشود، مشکل ترافيک حل نخواهد شد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test
3080696 گزارشي از سخنان اعضاي شورا در ضرورت احياي بافت فرسوده هادي آباد 4 سال قبل 4 سال قبل Test Test