لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2948566 اخبار-در تالار مردم شوراي شهر صورت گرفت؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2948727 مصوبه- آيين نامه اجرايي ساماندهي تابلو هاي معرفي و تبليغاتي سطح شهر- مصوبه 30- 96/3/27 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2948771 مصوبه- تراکم تشويقي به ايثارگران-مصوبه 31- 96/3/27 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2948788 مصوبه- تعرفه نرخ کرايه تاکسي خطي - گردشي-تلفني سال 96 - مصوبه 32-96/3/30 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2948817 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان منتظري و حاجي عبو -مصوبه 33- 96/4/3 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2948849 مصوبه- واگذاري يک قطعه زمين به موسسه خيريه مکتب الزهرا (س)-مصوبه 34-96/4/3 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2948888 مصوبه- توافق شهرداري با سهراب عباسي-مصوبه 36- 96/4/3 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2950736 اخبار-رئيس شوراي شهر درپاسخ به انتقاد غيرمرتبط معاون استاندار به شورا وشهرداري قزوين؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2950902 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2950935 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2953568 اخبار-به همت شورا و شهرداري قزوين؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2955280 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2956738 مصوبه- نرخ سرويس مدارس در سال تحصيلي 96-97 - مصوبه 43-96/4/17 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2956828 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2956906 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2957641 اخبار-فاطمه اشدري،عضو شوراي شهرقزوين درنطق پيش ازدستور: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2958606 اخبار-صديقي، رييس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2961876 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2964034 اخبار- احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2964144 اخبار-درصحن علني شوراي شهر قزوين؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora