لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2929162 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر قزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2929269 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين تصويب شد؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2929442 اخبار-براساس تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2931387 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2931414 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2931960 اخبار-درخواست ستاد بازسازي عتبات عاليات از شورا و شهرداري قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2933896 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935405 مصوبه- کمک به شير خوارگاه حليمه -مصوبه 20 - 96/3/16 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935441 مصوبه- هزينه سرانه خدمات شهري اتباع افاغنه- مصوبه 21- 96/3/16 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935477 مصوبه- نرخ کرايه حمل و نقل اتوبوس در سال 96- مصوبه 22-96/3/20 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935517 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رضايي کلج-مصوبه 24-96/3/20 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935552 مصوبه- توافق شهرداري با خانم مهجور با شرکا-مصوبه 25-96/3/20 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935631 مصوبه- توافق شهرداري با خانم طاهرخاني و آقاي پايلوند-مصوبه26-96/3/20 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935661 با سلام و احترام 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935710 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي کاظمي- مصوبه 28- 96/3/28 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2935730 مصوبه-تغيير زمان اجراي مصوبه احياء و ساماندهي گاراژها-مصوبه 29- 96/3/20 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2942858 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2943020 اخبار-در بيانيه اي اعلام شد؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2943046 اخبار-در تشکيل جلسه کميسيون عمران شوراي شهر صورت گرفت؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2943073 اخبار-در قالب کميسيون خدمات شهري شوراي شهر؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora